Omvänt uppror – ute nu!

Posted on

Omslag framsidaF v Kochs bok är fascinerande och ger en inblick i en värld som är och har varit fördold för oss. Bokens styrka är dess autenticitet och den unga kvinnans naiva syn på ett liv som visar sig vara så långt från hennes bakgrund som möjligt och det uppvaknande hon tvingas till. 

Om du vill ha ett signerat exemplar kan du beställa den direkt här:

Beställ Omvänt uppror

Läs mer om boken här:

Läs mer om boken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s